Digitala kartor finns i två olika format, VEKTOR och RASTER.
vektor
Vektordata består av punkter och linjer.

Varje punkt tilldelas ett koordinatvärde i till exempel rikets nät.

Linjernas startpunkt, slutpunkt och brytlinjer beskriver linjernas geometri.

Linjerna kan i sin tur bygga upp ytor.

En karta byggd av vektordata kan användas för noggrann datoriserad transportplanering.
raster Rasterdata är en "skannad" bild där man lagt ett rutnät över bilden och varje ruta tilldelas ett värde som beskriver objektet.

Rasterkartan kan bara användas till att visa bildinformation och kan inte användas i datoriserade planeringsverktyg.

Man kan t.ex. använda rasterkartan till att visa fordons position etc.

Det finns leverantörer på marknaden som gör sitt bästa för att förvilla användarna genom att erbjuda planeringssystem som använder snygga rasterkartor.

Dessa system kan endast använda en kompenserad "fågelväg" i beräkningarna